Dilluns, 24 de Juliol de 2017

Acord llengua

Dilluns, 24 de Juliol de 2017

Protocol de col·laboració en matèria de normalització lingüística entre CCOO Catalunya, València i les Illes Balears (1993)

L’esperit d’aquest protocol de col·laboració entre les tres confederacions sindicals neix de la mateixa essència de la seva definició com a sindicats nacionals i de classe i del seu compromís en el procés de recuperació de la identitat cultural i lingüística dels territoris on les respectives confederacions exerceixen les seves actuacions.

La constatació que en el procés de normalització lingüística de la nostra llengua han estat les classes treballadores les més desfavorides i que aquest procés només reeixirà en la mesura que la nostra llengua assoleixi un nivell de normalitat en el món laboral va comportar la implicació directa del sindicat en aquest procés de recuperació, que es va concretar en la constitució dels respectius serveis lingüístics, integrats dins de les secretaries respectives, en el si de les tres confederacions de CCOO.

Com que la col·laboració i l’intercanvi d’informació han estat des de sempre una realitat, s’ha plantejat la necessitat de formalitzar-les amb la signatura d’un protocol de col·laboració.

Els objectius d’aquest protocol de col·laboració són:

1. Establir una coordinació permanent entre els tres serveis lingüístics i obrir un canal estable d’intercanvi de tot tipus d’informació que permeti augmentar l’eficàcia de les activitats de normalització lingüística plantejades pels serveis respectius.

2. Elaborar, estendre, si s’escau, en el cas de campanyes ja iniciades i, en ambdós casos, dur a terme la coordinació de campanyes generals i activitats puntuals de normalització lingüística que puguin afectar les tres confederacions per a un millor aprofitament dels recursos humans i materials disponibles.

3. Donar a conèixer entre l’afiliació de les tres confederacions i els treballadors dels respectius territoris d’actuació la unitat lingüística i cultural entre el País Valencià, les Illes i Catalunya.

4. Aprofundir en el procés d’elaboració d’una política lingüística comuna al si de les tres organitzacions.

5. El desenvolupament del protocol i la seva concreció en un pla d’actuacions anuals el portaran a terme els serveis lingüístics respectius, els quals el presentaran per a la seva aprovació als responsables de les secretaries de què depenen de les tres confederacions.

Barcelona, 15 de gener de 1993

Joan Sifre i Martínez
Secretari de Formació i Cultura de la CS de les CCOO del País Valencià

Pere J. Cànaves i Cifre
Secretari de Premsa, Publicacions i Normalització Lingüística de la CS de CCOO de les Illes Balears

Gabriel Abascal i Vicente
Secretari de Formació i Cultura de la CS de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya

Popularitat: unranked

Be Sociable, Share!

Català a la Franja – R. Sistac

Quan parlem de territoris de llengua catalana tenim clar que ens referim a unes entitats sociològiques i polítiques avalades per la història i la geografia; evidents i indiscutibles.

Be Sociable, Share!

Entrevista a Carme Sánchez, directora de Paraula. Centre de Serveis Lingüístics, de Palma

L’associació Paraula, amb seu a Palma (Mallorca), promou tot tipus d’iniciatives que contribueixen a fer un ús normal de la llengua catalana.

Be Sociable, Share!

Rafa Romero: exposició “Paradís”

Les iniciatives culturals públiques com a valuosa alternativa al limitat àmbit galerístic privat.

Be Sociable, Share!

Entrevista a Alba Florejachs, actriu

Actriu formada teatralment a Cuba, va marxar a l’Índia durant 6 mesos amb una companyia de Dinamarca, on va estudiar les danses tradicionals d’aquest país.

Be Sociable, Share!

NÚVOL