Dilluns, 24 de Juliol de 2017

Acord joves

Dilluns, 24 de Juliol de 2017

Protocol de col·laboració en matèria de joves entre CCOO de Catalunya,València i les Illes Balears (2003)

Introducció

Des de fa anys, les confederacions sindicals de CCOO de Catalunya, País Valencià i les Illes Balears han treballat plegades en la promoció de la unitat lingüística i cultural dels territoris de parla catalana. I aquest nou acord de col·laboració no fa més que consolidar aquesta voluntat de treball comú en cada cop més àmbits entre les tres confederacions.

Aquest acord pretén establir els marcs de convivència, d’intercanvi i de col·laboració entre els joves i les joves de les tres confederacions que ens permeti afrontar amb més efectivitat els reptes que la joventut treballadora tenim plantejats, al mateix temps que donar a conèixer entre el jovent de Catalunya, del País Valencià i de les Illes Balears la unitat lingüística i cultural de tots tres territoris.

És a dir, aquest acord ens permetrà promoure activitats que engresquin la joventut treballadora i fer de la nostra llengua un element de comunicació i treball, de participació sindical i de formació sindical entre els treballadors i treballadores joves de Catalunya, del País Valencià i de les Illes Balears.

Desenvolupament

Els objectius concrets d’aquest acord són:

1. Coordinar les línies generals d’actuació en matèria de joventut de les confederacions de CCOO de Catalunya, del País Valencià i de les Illes Balears.

2. Mantenir una coordinació permanent entre les tres organitzacions juvenils i obrir un canal estable de tot tipus d’informació que permeti augmentar els recursos i l’eficàcia de les activitats plantejades per totes tres organitzacions, amb l’objecte d’organitzar la joventut treballadora dels territoris de parla catalana.

3. Dur a terme la coordinació de campanyes ja iniciades i promoure campanyes generals i activitats puntuals que puguin afectar les tres organitzacions juvenils per un millor aprofitament dels recursos i de la potencial projecció externa que puguem tenir.

4. ACCIÓ JOVE – Joves de CCOO de Catalunya, la Secretaria de Joventut de CCOO del País Valencià i ACCIÓ JOVE – Joves de CCOO de les Illes Balears es comprometen a obrir espais de participació a les seves respectives publicacions i/o pàgines web, que continguin informació d’activitats desenvolupades per joves sindicalistes dels territoris de parla catalana.

5. ACCIÓ JOVE – Joves de CCOO de Catalunya, la Secretaria de Joventut de CCOO del País Valencià i ACCIÓ JOVE – Joves de CCOO de les Illes Balears participaran de manera activa en els espais de formació, reflexió i participació sindical de les tres organitzacions i en aquells altres espais que combinen una dimensió lúdica i reivindicativa a la vegada.

6. ACCIÓ JOVE – Joves de CCOO de Catalunya, la Secretaria de Joventut de CCOO del País Valencià i ACCIÓ JOVE – Joves de CCOO de les Illes Balears es comprometen a portar delegacions unitàries, sempre que sigui possible, en allò referent a projectes que fomentin l’intercanvi i el coneixement de la realitat sociolaboral de joves europeus.

7. Totes tres organitzacions tindran com a referents el Dia Internacional del Treball (1 de Maig), l’Onze de Setembre (Diada Nacional de Catalunya), el 9 d’Octubre i 25 d’Abril (diades nacionals del País Valencià) i l’1 de març (Diada de les Illes Balears) per organitzar activitats que engresquin la joventut treballadora sota l’objectiu de fer de la nostra llengua un element de comunicació i treball, de participació i de formació sindical entre els treballadors i treballadores joves de Catalunya, del País Valencià i de les Illes Balears.

8. Donar a conèixer entre l’afiliació de les tres confederacions i els treballadors i treballadores joves dels respectius territoris d’actuació el contingut d’aquest protocol de col·laboració i la unitat lingüística i cultural dels territoris de parla catalana, tal com recull l’acord de col·laboració en matèria de normalització lingüística signat entre les confederacions de CCOO de Catalunya, del País Valencià i de les Illes Balears.

9. El desenvolupament d’aquests acords i la seva concreció en plans de treball anuals el duran a terme entre ACCIÓ JOVE – Joves de CCOO de Catalunya, la Secretaria de Joventut de CCOO del País Valencià i ACCIÓ JOVE – Joves de CCOO de les Illes Balears

10. El protocol de col·laboració tindrà una duració de dos anys, prorrogable per dos anys més si cap de les tres organitzacions així ho denuncien. El protocol finalitzarà quan una de les tres parts ho sol·liciti, deixant un termini raonable per discutir les possibles causes que ho poden provocar.

11. Cadascuna de les organitzacions tindrà la responsabilitat de coordinar amb un període d’un any amb l’objectiu que l’organització responsable en aquest període s’encarregui d’impulsar les actuacions del protocol i de coordinar el treball acordat per a aquest període.

A Barcelona, en data 15 de gener del 2003, en prova de conformitat, signen el protocol de col·laboració en matèria de joventut,


JOSEP MARIA ROMERO VELARDE
Coordinador d’ACCIÓ JOVE
Joves de CCOO de Catalunya

EVA HERNÁNEZ LÓPEZ
Secretaria de Joventut
CS CCOO País Valencià

CARLOS CARVAJAL
Coordinador d’ACCIÓ JOVE
Joves de CCOO de les Illes Balears

Popularitat: unranked

Be Sociable, Share!

Català a la Franja – R. Sistac

Quan parlem de territoris de llengua catalana tenim clar que ens referim a unes entitats sociològiques i polítiques avalades per la història i la geografia; evidents i indiscutibles.

Be Sociable, Share!

Entrevista a Carme Sánchez, directora de Paraula. Centre de Serveis Lingüístics, de Palma

L’associació Paraula, amb seu a Palma (Mallorca), promou tot tipus d’iniciatives que contribueixen a fer un ús normal de la llengua catalana.

Be Sociable, Share!

Rafa Romero: exposició “Paradís”

Les iniciatives culturals públiques com a valuosa alternativa al limitat àmbit galerístic privat.

Be Sociable, Share!

Entrevista a Alba Florejachs, actriu

Actriu formada teatralment a Cuba, va marxar a l’Índia durant 6 mesos amb una companyia de Dinamarca, on va estudiar les danses tradicionals d’aquest país.

Be Sociable, Share!

NÚVOL