Dilluns, 24 de Juliol de 2017

Estudi sobre l’ús del català

Dilluns, 24 de Juliol de 2017

El projecte del qual aquest l’estudi forma part s’elabora a partir de l’interès del Secretariat de la Unió Intercomarcal de CCOO de les Terres de Lleida de potenciar l’ús del català en la imatge externa del Sindicat. Aquest interès conflueix també amb els objectius del Servei Lingüístic que vol treballar en la línia d’aconseguir que l’atenció externa pugui fer-se majoritàriament –o exclusivament- en català.

L’objectiu és aconseguir que l’atenció telefònica i personal de la recepció de la Unió sigui per defecte en català. Per dur a terme aquest objectiu es necessita la col·laboració directa de les quatre persones encarregades de la recepció. En lloc de plantejar-los-ho com una norma, creiem que és millor implicar-les en la tasca d’aconseguir-ho i per això duem a terme l’estudi que a més ens permetrà tenir dades, quantificar-les i interpretar-les.

L’estudi servirà per quantificar el nombre de trucades i d’atencions personals que s’aconsegueix fer en català sense canviar de llengua i per dur-lo a terme cal: a) respondre totes les trucades i fer totes les atencions personals en català; b) fer totes les trucades en català; i c) si l’interlocutor parla en castellà, cal continuar en català. En aquest últim cas poden passar quatre coses: que l’interlocutor canviï de llengua, que la conversa continuï en les dos llengües, que no ens entenguin i ens demanin que parlem en castellà i que no ens entenguin i siguem nosaltres els que ho percebem, llavors cal preguntar: “Que m’entén si li parlo en català?” Si la resposta és afirmativa continuem en català; si és negativa, canviem de llengua.

És el punt c justament el que hem de quantificar, perquè els altres ja es fan en català; és en aquest punt on trobem les dificultats, les diferències i allò que cal mesurar i analitzar, perquè és el més divers i incontrolable, en el sentit que no depèn exclusivament de nosaltres.

Per fer l’estudi, primer es van recollir les dades, després vam passar una enquesta a les persones de la recepció per fer-nos una idea del seu perfil lingüístic. En una segona fase es van quantificar les dades i, finalment, se’n van extreure les observacions i les interpretacions.

Les conclusions de l’estudi basant-nos en els objectius inicials es poden englobar en tres blocs. Primer, fer l’atenció telefònica i personal en català, l’objectiu s’aconsegueix amb un percentatge d’èxit important (90% en les atencions telefòniques i 56% en les personals), malgrat tot hi ha un problema en les atencions personals que té diverses causes: l’estalvi de temps, de feina i d’esforç; la tensió que s’eviten; el públic que no coneix el català. Segon, l’altra conclusió a la qual s’arriba és la resposta i l’actitud positiva de les persones usuàries del Sindicat, val la pena remarcar aquesta resposta positiva i la manca total i absoluta de conflicte. I, tercer, l’experiència ha estat positiva, perquè ens permet, en primer lloc, conèixer, amb dades, com es fa l’atenció al Sindicat; en segon lloc, ens ha assenyalat quins són els punts febles; i, en tercer lloc, a partir d’aquí es pot iniciar el procés perquè l’atenció que es fa en altres àmbits del Sindicat es faci en català, ja sabem quins són els problemes amb què ens podem trobar i, si cal, també sabem com solucionar-los.

Accediu a l’Estudi sobre l’ús del català.

Popularitat: unranked

Be Sociable, Share!

Català a la Franja – R. Sistac

Quan parlem de territoris de llengua catalana tenim clar que ens referim a unes entitats sociològiques i polítiques avalades per la història i la geografia; evidents i indiscutibles.

Be Sociable, Share!

Entrevista a Carme Sánchez, directora de Paraula. Centre de Serveis Lingüístics, de Palma

L’associació Paraula, amb seu a Palma (Mallorca), promou tot tipus d’iniciatives que contribueixen a fer un ús normal de la llengua catalana.

Be Sociable, Share!

Rafa Romero: exposició “Paradís”

Les iniciatives culturals públiques com a valuosa alternativa al limitat àmbit galerístic privat.

Be Sociable, Share!

Entrevista a Alba Florejachs, actriu

Actriu formada teatralment a Cuba, va marxar a l’Índia durant 6 mesos amb una companyia de Dinamarca, on va estudiar les danses tradicionals d’aquest país.

Be Sociable, Share!

NÚVOL