Dilluns, 24 de Juliol de 2017

Tudi Torró i Ferrero
Inspectora d’Educació
Membre de la Junta Directiva de la UEM de la Universitat d’Alacant

La Federació d’Escola Valenciana, juntament amb la Unitat per a l’Educació Multilingüe (UEM) de la Universitat d’Alacant, està presentant els darrers mesos un document en el qual planteja el model d’educació plurilingüe i intercultural que necessita l’escola valenciana.

És un document que arriba quan més falta fa, perquè l’ensenyament en valencià està en perill i, ho està, no per falta de demanda de les famílies sinó per com entén el plurilingüisme l’Administració educativa valenciana actual. Malgrat la demanda creixent dels programes d’ensenyament en valencià i d’immersió lingüística enriquits amb la incorporació primerenca d’una llengua estrangera, la Conselleria d’Educació fa una aposta pel plurilingüisme perversa, ja que només entén el plurilingüisme partint de l’anglès, amb improvisacions i falta de rigor acadèmic en els plantejaments. No es pot entendre, des de la nostra realitat, un programa plurilingüe que margine i arracone el valencià; no podem acceptar com a plurilingüe un programa amb el 80% de les àrees en anglès, el 10% en castellà i el 10% en valencià. No obstant això, eixos seran els centres que, amb la nova ocurrència del conseller d’Educació, retolaran i senyalitzaran en el color que signifique centre plurilingüe com un centre d’excel·lència.

La UEM i la Federació Escola Valenciana han elaborat una proposta ben documentada que no parteix de zero. Fa 25 anys ja sabíem allò del plurilingüisme additiu i com s’havien d’aplicar els programes bilingües perquè foren positius, els vam fonamentar amb rigor, i els resultats ens han donat la raó. Sabem que al País Valencià només des dels programes d’ensenyament en valencià i immersió lingüística, enriquits amb una llengua estrangera, podrem parlar d’uns programes plurilingües, que formaran el nostre alumnat en castellà, valencià, anglès i els prepararan en les millors condicions per encarar qualsevol altra llengua, però ja ho dèiem en el passat: aquests plantejaments són costosos i primer cal formar el professorat, no únicament en llengües, sinó també en metodologia, i això implica, a més, dotar de més recursos personals i materials, i, per damunt de tot, la voluntat política per dur endavant aquest model.

Volem una societat valenciana culta, competitiva i solidària, i aquesta realitat, com es diu en el document, només serà possible si potenciem la nostra llengua, tot convertint-la en el nucli organitzador del currículum i la normalització de l’ús social, administratiu i acadèmic del valencià en els centres i en tot el sistema educatiu. Això està a les nostres mans, a les de tots els docents, siguen de l’àmbit que siguen, vinguen d’on vinguen. Els docents vam ser el motor en la primera posada en marxa per la normalització lingüística del nostre país, l’escola ha estat el cor que no ha parat de bategar, s’ha fet molt, s’han aconseguit fites impensables fa 27 anys, però el nostre treball no es pot aturar, no ens podem relaxar perquè encara necessitem de la mateixa empenta que vam tenir al començament. Tanmateix no ho podem fer tot sols, la voluntat política és imprescindible i així ho demanem a qui ens governen o tenen possibilitats d’influir en el govern d’aquest País Valencià, que, ara per ara, sembla que ha perdut el nord.

Popularitat: 4%

Català a la Franja – R. Sistac

Quan parlem de territoris de llengua catalana tenim clar que ens referim a unes entitats sociològiques i polítiques avalades per la història i la geografia; evidents i indiscutibles.

Entrevista a Carme Sánchez, directora de Paraula. Centre de Serveis Lingüístics, de Palma

L’associació Paraula, amb seu a Palma (Mallorca), promou tot tipus d’iniciatives que contribueixen a fer un ús normal de la llengua catalana.

Rafa Romero: exposició “Paradís”

Les iniciatives culturals públiques com a valuosa alternativa al limitat àmbit galerístic privat.

Entrevista a Alba Florejachs, actriu

Actriu formada teatralment a Cuba, va marxar a l’Índia durant 6 mesos amb una companyia de Dinamarca, on va estudiar les danses tradicionals d’aquest país.

NÚVOL