Dilluns, 24 de Juliol de 2017

12è Premi de Poesia de Tardor

diumenge, 10 juliol, 2011

Bases del 12è Premi de Poesia de Tardor que convoca la Federació de Pensionistes i Jubilats de Comissions Obreres de Catalunya

1. Hi pot participar qualsevol persona jubilada, prejubilada o pensionista, estigui afiliada a CCOO o no, que no hagi estat guardonada en les dues edicions anteriors del Premi de Poesia de Tardor.

2. S’hi poden presentar obres escrites en català o en castellà.

3. El tema és lliure.

4. Les obres presentades han de tenir una extensió entre els 30 i els 80 versos, en un sol poema o en diverses composicions. Han de ser treballs poètics inèdits, que no hagin estat premiats en altres concursos o publicats anteriorment.

5. Cada participant pot presentar-hi un màxim de dues obres.

6. Els treballs –que han de portar títol- s’han de presentar per duplicat (l’original i una còpia), a doble espai, sense signar, en un sobre tancat a l’exterior del qual hi consti només el títol de la composició. En aquest sobre gran s’hi ha d’incloure un sobre més petit. Dins del sobre petit hi han d’anar les dades personals de l’autor (nom, edat, adreça i telèfon de contacte).  Les persones afiliades a CCOO hauran d’especificar també el lloc d’afiliació.

7. Els treballs s’han de presentar, directament o per correu, a la Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO, Via Laietana, 16, 2a planta, 08003, Barcelona. Tel. 93 481 27 69.

8. El termini de presentació dels treballs finalitza el 21 d’octubre de 2011.

9. El jurat està integrat per cinc persones relacionades amb el món literari i amb CCOO.

10. S’atorgaran els premis següents:

Primer premi: 200 €

Segon premi: 150 €

Tercer premi: 100 €

Accèssit a la millor poesia presentada per una persona afiliada a CCOO.

11. Els treballs premiats seran publicats en el web de CCOO de Catalunya (en l’apartat de Cultura), i en la revista La nostra veu, de la Federació de Pensionistes. Aquesta Federació es reserva el dret d’aplegar les obres presentades en diverses convocatòries en un sol recull.

12. La data del lliurament dels premis es donarà a conèixer amb antelació al web de l’Àrea de Cultura de CCOO de Catalunya, www.ccoo.cat/cultura.

Popularitat: 3%

Català a la Franja – R. Sistac

Quan parlem de territoris de llengua catalana tenim clar que ens referim a unes entitats sociològiques i polítiques avalades per la història i la geografia; evidents i indiscutibles.

Entrevista a Carme Sánchez, directora de Paraula. Centre de Serveis Lingüístics, de Palma

L’associació Paraula, amb seu a Palma (Mallorca), promou tot tipus d’iniciatives que contribueixen a fer un ús normal de la llengua catalana.

Rafa Romero: exposició “Paradís”

Les iniciatives culturals públiques com a valuosa alternativa al limitat àmbit galerístic privat.

Entrevista a Alba Florejachs, actriu

Actriu formada teatralment a Cuba, va marxar a l’Índia durant 6 mesos amb una companyia de Dinamarca, on va estudiar les danses tradicionals d’aquest país.

NÚVOL